IT-tjänster

Företaget har som målsättning att hjälpa mindre företag med deras datormiljö samt vara ett stöd vid inköp av utrustning och tillhandahålla support. Grönvalls Data utför kompletta installationer utav nätverk, allt ifrån kabeldragning till färdigt nätverk med servrar och backuplösningar.

Vi hjälper  företag  att återskapa data från hårddiskar som kraschat med hjälp av vår samarbetsparter, Ibas Laboratories AB. Företaget hjälper Företag  med installation/support av   programvara och försäljning av datorer/program.