Vedförsäljning

Vi säljer ved per kubikmeter stjälpt mått.

Priser: Björk 570kr/m³,
Blandved 450kr/m³

 Vedsäck 80L = 90kr / 1m3 på pall 12 säckar 750kr

Storsäck 1m3 Björk 570kr/m³, + pant 100kr för säcken som betalas

åter när säcken returneras hel