Företaget

Företaget har som målsättning att hjälpa företag med deras IT-miljö samt vara ett stöd vid inköp av utrustning och tillhandahålla support.

Grönvalls Data utför kompletta installationer utav nätverk, allt ifrån kabeldragning till färdigt nätverk med servrar och backuplösningar.

Vi hjälper  företag  att återskapa data från hårddiskar som kraschat med hjälp av vår samarbetsparter, Ibas Laboratories AB.

Vi hjälper våra kunder med installation/support av  programvara och försäljning av datorer/program.